Dostosowana tarcza hamulcowa: Factors to Consider for Improved Performance and Safety

Dostosowana tarcza hamulcowa: Factors to Consider for Improved Performance and Safety

Dostosowana tarcza hamulcowa: Factors to Consider for Improved Performance and Safety

Lipiec 12, 2023

 

Brake discs are a crucial component of any vehicle's braking system, responsible for providing stopping power and enabling safe driving. For modified car enthusiasts, customized brake discs offer a great way to improve both the performance and safety of their vehicle. However, selecting the right thickness, material, and design for customized brake discs can be challenging.

140x140

In this article, we'll explore the various factors to consider when choosing customized brake discs, including the ideal thickness for bicycle and motorcycle brake discs, the materials commonly used in their construction, and the importance of seeking guidance from certified professionals. With this information, you can make an informed decision on the best customized brake discs for your unique needs and requirements.

Customized brake discs offer the opportunity to enhance the performance and safety of your vehicle's braking system. By considering factors such as material selection, design and ventilation, surface coatings, size and weight, alignment with brake pads, and testing and quality assurance, you can tailor your brake discs to meet your specific needs. By investing in customized brake discs, you can enjoy improved braking performance, reliability, and safety on the road. Here are the key factors that should be taken into account when customizing brake discs, providing insights to help you make informed decisions for a superior braking experience.
Projektowanie i wentylacja:
Custom brake discs offer the opportunity to optimize their design and ventilation for improved cooling and heat dissipation. Factors like the disc's shape, slot patterns, and vanes affect airflow, reducing the risk of brake fade and ensuring consistent braking performance. Proper ventilation helps dissipate heat more effectively, enhancing overall brake system reliability.

Wybór materiału:
Wybór materiału, z którego wykonana jest tarcza hamulcowa, wpływa na wydajność, trwałość i odprowadzanie ciepła. Weź pod uwagę takie czynniki, jak przewodność cieplna, współczynnik tarcia oraz odporność na zużycie i korozję. Typowe materiały to żeliwo, kompozyt węglowy i ceramika. Każdy materiał ma swoje zalety i kompromisy, dlatego wybór najbardziej odpowiedniego dla Twojego stylu jazdy i specyfikacji pojazdu jest niezbędny. 
Oto niektóre z najczęstszych materiałów produkowanych przez JANEE dla naszych klientów:

  1. Stal nierdzewna: Jest to popularny wybór do tarcz hamulcowych ze względu na jego trwałość, odporność na korozję i odporność na ciepło. Poradzi sobie z wysokimi temperaturami bez wypaczania i pękania i generalnie zapewnia dobrą siłę hamowania. Stal nierdzewna jest również stosunkowo przystępna cenowo w porównaniu z niektórymi innymi materiałami.
  2. Glin: Aluminium jest często wybierane do produkcji tarcz hamulcowych ze względu na lekką konstrukcję, która może poprawić prowadzenie i osiągi. Nie jest jednak tak trwały jak niektóre inne materiały i może się wypaczać lub odkształcać pod wpływem silnego hamowania.

Powłoki i obróbki powierzchniowe:
Rozważ zastosowanie zaawansowanych powłok i obróbki powierzchni, aby zwiększyć wydajność i trwałość niestandardowych tarcz hamulcowych. Opcje takie jak cynkowanie, malowanie elektrostatyczne lub powłoki antykorozyjne mogą zapewnić ochronę przed rdzą i elementami środowiskowymi, zapewniając optymalną wydajność przez dłuższy czas.

Wymiary i waga:
Customizing the brake disc size and weight can have a significant impact on braking performance. Larger discs offer increased surface area for improved heat dissipation, resulting in better cooling and reduced brake fade. However, it's crucial to consider the compatibility with your vehicle's braking system and the necessary modifications to accommodate the larger size or weight.

Optymalizacja grubości:
The thickness of a brake rotor/disc refers to the distance between its braking surfaces. It significantly influences the performance and longevity of the brake disc by affecting the braking force generated and the heat dissipation capabilities during braking. In general, the thicker the brake disc, the more heat it can handle and the longer it will last. Standardowe tarcze hamulcowe do rowerów mają zwykle grubość od 1,8 mm do 2,0 mm, podczas gdy standardowe tarcze hamulcowe do motocykli mają zwykle grubość około 3,0 mm.

Jeśli chodzi o niestandardowe tarcze hamulcowe do motocykli, określenie idealnej grubości jest zniuansowane. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak waga motocykla i rodzaj jazdy. W przypadku ciężkich motocykli używanych do turystyki lub przewożenia pasażerów i ładunków, grubsze tarcze hamulcowe są preferowane, aby poradzić sobie ze zwiększonymi wymaganiami dotyczącymi masy i hamowania. Z drugiej strony, lżejsze motocykle używane do wyścigów lub jazdy sportowej mogą skorzystać z cieńszych tarcz hamulcowych, ponieważ oferują one mniejszą wagę i lepszą reakcję na hamowanie.

There is no one-size-fits-all answer for the ideal thickness of customized bicycle brake discs. The appropriate thickness varies based on factors like the rider's weight, terrain, and type of riding (e.g., downhill racing vs. leisurely cruising). However, as a general guideline, thicker brake discs provide better heat dissipation, reducing the risk of warping or failure under heavy braking. Conversely, thinner brake discs are lighter and may be favored for racing or high-performance applications where weight is a crucial factor.

To ensure optimal performance and safety of your bicycle, it's crucial to seek guidance from a certified mechanic or engineer when selecting the right brake disc for your unique riding habits and requirements. At Janee, we appreciate and support every effort to push the limits of creativity. Hence, we provide high-end stamping capabilities, as well as the flexibility to accommodate small-batch custom orders that allow you to translate your design concepts into final products efficiently.
To get a quote, estimate lead time, as well as input on your design-for-manufacturability, don't hesitate to send your CAD file to us: /page/contact-us.html

Skontaktuj się z nami